VISI

Kami berhasrat untuk menyampaikan pendidikan berkualiti tinggi dalam perkhidmatan kesihatan, pengurusan dan sosial dengan liputan global dan teknologi terkini.

Kami berhasrat untuk meningkatkan pemindahan pengetahuan dalam skopnya di seluruh dunia.

Kami mahu menjadi salah satu pilihan pertama untuk pendidikan berasaskan teknologi antarabangsa dalam penjagaan kesihatan.

MISI

Kami menganggap diri kita sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai untuk pendidikan dan latihan dalam bidang penjagaan kesihatan, pengurusan dan perkhidmatan sosial, domestik dan antarabangsa.

Kami membangunkan dan menggalakkan kemungkinan dalam pendidikan dan menyokong pertukaran pengetahuan di seluruh dunia. Untuk mencapai matlamat ini, kami bekerjasama dengan rangkaian organisasi yang luas, termasuk kemudahan penyelidikan, institusi pendidikan dan rakan industri di seluruh dunia.

FALSAFAH