IHM, Institute for technology-based education in Health, Management and Social Services International, ortak kurumlar ve uluslararası pazarlar arasında aracılık yapan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.
Avrupalı ve yerel ortaklarla yakın işbirliği içinde tıbbi, tıbbi-ekonomik ve eğitim projeleri ve programları geliştirme, ev sahipliği yapma ve organize etme konusunda uzmanız.

İstenirse akademik kapsam ve eğitim programlarımızın kalite güvencesi uluslararası ve Avrupa akademik eğitim kurumları ve üniversiteleri tarafından karşılanmakta ve sağlanmaktadır.

Bu segmentte yaklaşık yirmi yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza dayanan geniş bir ulusal (AB) ve uluslararası akademik ve resmi ağa sahibiz.
Uluslararası eğitim programlarımız, bunları yürüttüğümüz tüm ülkelerde akademik olarak tanınmakta ve genellikle ilgili ülkelerde şimdiye kadar sunulan en iyi kurslar arasında yer almaktadır. Örneğin, Hindistan'daki en büyük özel üniversite ve hastane zinciri olan AIIMS ile işbirliği içinde yürüttüğümüz lenfatik eğitim programımız ülkede yılın en iyi kursu seçilmiştir.

TALEP GÖNDERİN