Tokom dugogodišnjeg delovanja IHM-a u oblasti medicinsko-medicinsko-ekonomskog obrazovanja u trećim i zemljama u razvoju, stvorena je i veoma široka mreža odgovarajućih stručnjaka i univerziteta, kroz koju se našim klijentima može ponuditi i veliko znanje i kompetentnost u zdravstvenom konsaltingu.

Tako IHM takođe nudi konsultantsku i aktivnu podršku u planiranju, razvoju i praćenju prodajnih i marketinških strategija za medicinske/medicinske tehnološke proizvode i medicinske centre. Na taj način su se pojavile sledeće tri tačke fokusa.

Međunarodni obrazovni programi

Opširnije

Međunarodni program centara za rane

Opširnije

Međunarodni program kućne nege

Opširnije