• Plaćanje kreditnom karticom koristeći Stripe.

  • Bićete prebačeni u Sofort na isplatu.

  • Bićete preusmereni na Giropay.

  • Bićete preusmereni na EPS.

  • Bićete preusmereni na iDeal.

  • Bićete preusmereni na Alipay.