U IHM E-Cademy

Dobrodošli u IHM E-Cademy, internetsku platformu za učenje IHM International.

Temeljni interes IHM Internationala je uvijek pružiti našim polaznicima tečaja što više znanja i iskustva naših predavača i instruktora. Također uvijek posebnu pažnju posvećujemo praktičnoj obuci na našim tečajevima, jer je to suština svakog liječenja pacijenata.

Ipak, također želimo mnogim zainteresiranima olakšati sudjelovanje na našim tečajevima korištenjem modernih tehnologija, pa smo stoga osnovali i otvorili IHM E-Cademy, IHM portal za online učenje. Ovdje sada pokušavamo ponuditi što je više moguće naših jedinica za učenje za odgovarajuće tečajeve i kao internetske tečajeve, a zatim ih kombinirati s praktičnim treninzima na licu mjesta. Nadalje, gdje god je to moguće, pružamo i internetske demonstracije praktičnih primjena i metoda kako bismo što više podržali praktičnu obuku na licu mjesta.