Uvjeti i odredbe (GTC)

§ 1 Valjanost, definicija pojmova

(1) Institut za tehnološko osposobljavanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija (u daljnjem tekstu: "mi" ili "IHM International") djeluje na web stranici www.ihm. ac.at internetsku trgovinu robom i digitalnom robom. Sljedeći opći uvjeti primjenjuju se na sve usluge između nas i naših kupaca (u daljnjem tekstu: "kupac" ili "vi") u verziji koja vrijedi u trenutku narudžbe, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno.

(2) "Potrošač" u smislu ovih uvjeta i odredbi je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu ni komercijalne ni samozaposlene. "Poduzetnik" je fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje prilikom sklapanja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje trgovačke ili samostalne profesionalne djelatnosti, pri čemu je pravno partnerstvo partnerstvo koje je opremljeno mogućnošću stjecanja prava i preuzimanja obveza .

§ 2 Sklapanje ugovora, pohrana teksta ugovora

(1) Sljedeće odredbe o sklapanju ugovora primjenjuju se na narudžbe putem naše internetske trgovine u www.ihm.ac.at.

(2) Naše prezentacije proizvoda na Internetu su neobvezujuće i nisu obvezujuća ponuda za sklapanje ugovora.

(3) Kada je narudžba zaprimljena u našoj internetskoj trgovini, primjenjuju se sljedeća pravila: Kupac podnosi obvezujuću ponudu ugovora uspješnim prolaskom kroz postupak naručivanja koji se nalazi u našoj internetskoj trgovini. Narudžba se odvija u sljedećim koracima:

  • Odabir željene robe, digitalne robe,
  • dodavanje proizvoda klikom na odgovarajući gumb (npr. "U košarici", "U vrećici za kupnju" ili slično),
  • Provjeravam podatke u košarici,
  • Pozivanje pregleda narudžbe klikom na odgovarajući gumb (npr. "Nastavi s odjavom", "Nastavi s plaćanjem", "Da biste naručili pregled" itd.)
  • Unos/provjera adrese i podataka za kontakt, odabir načina plaćanja, potvrđivanje uvjeta i pravila otkazivanja,
  • Dovršite narudžbu pritiskom na gumb "Kupi odmah". Ovo predstavlja vaš obvezujući nalog.
  • Ugovor se sklapa kada primite potvrdu narudžbe od nas na navedenu e-mail adresu u roku od tri radna dana.

(4) Ako je ugovor sklopljen, ugovor se sklapa s Institutom za tehnološko osposobljavanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija.

(5) Prije naručivanja, podaci o ugovoru mogu se ispisati pomoću funkcije ispisa preglednika ili spremiti elektroničkim putem. Obrada narudžbe i prijenos svih potrebnih informacija u vezi sa sklapanjem ugovora, posebno podataka o narudžbi, uvjeta i pravila otkazivanja, provodi se e-poštom nakon što ste poslali narudžbu, u nekim slučajevima automatski. Tekst ugovora ne spremamo nakon sklapanja ugovora.

(6) Ulazne pogreške mogu se ispraviti uobičajenim funkcijama tipkovnice, miša i preglednika (npr. tipka za povratak u pregledniku«). Također se mogu ispraviti preuranjenim otkazivanjem postupka narudžbe, zatvaranjem prozora preglednika i ponavljanjem postupka.

(7) Obrada naloga i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora djelomično se automatizira e-poštom. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste pohranili kod nas točna, da je primanje e-pošte tehnički osigurano, a posebno da ih SPAM filtri ne sprječavaju.

§ 3 Predmet ugovora i bitne karakteristike proizvoda

(1) Predmet ugovora u našoj internetskoj trgovini je:

  1. Prodaja robe. Određenu ponuđenu robu možete pronaći na našim stranicama članaka.
  2. Prodaja digitalne robe, npr. preuzimanja softvera ili medija. Specifičnu ponuđenu digitalnu robu možete pronaći na našim stranicama članaka.

(2) Bitna obilježja robe i digitalne robe nalaze se u opisu predmeta.

(3) Za prodaju digitalnih proizvoda primjenjuju se ograničenja koja proizlaze iz opisa proizvoda ili na drugi način proizlaze iz okolnosti, posebno na hardverske i/ili softverske zahtjeve za ciljno okruženje. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, predmet ugovora je samo privatna i komercijalna uporaba proizvoda bez prava na preprodaju ili podlicenciranje.

§ 4 Cijene, troškovi dostave i dostava

(1) Cijene navedene u odgovarajućim ponudama kao i troškovi dostave ukupne su cijene i uključuju sve komponente cijena, uključujući sve primjenjive poreze.

(2) Odgovarajuća kupovna cijena mora biti plaćena prije isporuke proizvoda (avansno plaćanje), osim ako izričito ne nudimo kupnju na računu. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim gumbom u internetskoj trgovini ili u odgovarajućoj ponudi. Ako za pojedinačne načine plaćanja nije drugačije navedeno, zahtjevi za plaćanje dospijevaju odmah na naplatu.

(3) Osim navedenih cijena, troškovi dostave mogu se primjenjivati i na isporuku proizvoda, osim ako je odgovarajući članak prikazan kao bez troškova dostave. Troškovi dostave jasno su vam priopćeni o ponudama, možda u sustavu košarice i na pregledu narudžbe.

(4) Osim ako u opisu proizvoda nije jasno navedeno drugačije, svi ponuđeni proizvodi odmah su spremni za otpremu (vrijeme isporuke: [stavite vrijednost za default_delivery_time_text] nakon primitka plaćanja).

(5) Primjenjuju se sljedeća ograničenja područja isporuke: Dostava se odvija u sljedećim zemljama: Širom svijeta

§ 5 Pravo zadržavanja, zadržavanje prava vlasništva

(1) Pravo na zadržavanje možete ostvariti samo ako se ono odnosi na zahtjeve iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje naše vlasništvo dok kupoprodajna cijena ne bude plaćena u cijelosti.

§ 6 Pravo odustajanja

Kao potrošač imate pravo odustajanja. To se temelji na našim pravilima otkazivanja.

§ 7 Odgovornost

(1) Podložno sljedećim iznimkama, naša odgovornost za kršenje ugovornih obveza i za kaznena djela ograničena je na namjeru ili grubi nemar.

(2) Imamo neograničenu odgovornost u slučaju nepažnje u slučaju ozljede života, udova, zdravlja ili u slučaju kršenja bitne ugovorne obveze. Ako smo u statusu neispunjavanja obveza zbog neznatnog nemara, ako je usluga postala nemoguća ili ako smo prekršili bitnu ugovornu obvezu, odgovornost za imovinu i financijsku štetu koja se tome može pripisati ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovor. Bitna ugovorna obveza je ona čije ispunjenje uopće omogućuje pravilno izvršenje ugovora, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora i na čiju se usklađenost možete redovito oslanjati. To posebno uključuje našu dužnost djelovanja i ispunjavanja ugovorno dugovane usluge, koja je opisana u § 3.

§ 8 Ugovorni jezik

Kao ugovorni jezik dostupan je samo engleski.

§ 9 Jamstvo

(1) Jamstvo se temelji na zakonskim odredbama.

(2) U odnosu na poduzetnike, jamstveni rok za isporučenu robu je 12 mjeseci.

(3) Kao potrošač, od vas se traži da odmah po ispunjenju ugovora provjerite artikl/digitalnu robu ili uslugu koja se pruža radi potpunosti, očitih nedostataka i štete u prijevozu te da nas i špeditera obavijestite o svim pritužbama u najkraćem mogućem roku. Ako se ne pridržavate, to naravno neće utjecati na vaše zakonske jamstvene zahtjeve.

§ 10 Konačne odredbe / rješavanje sporova

(1) Primjenjuje se austrijsko pravo. U slučaju potrošača, ovaj izbor prava primjenjuje se samo u mjeri u kojoj se time ne uklanja zaštita odobrena obveznim odredbama prava države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište (načelo pogodovanja).

(2) Odredbe Konvencije UN-a o prodaji izričito se ne primjenjuju.

(3) Ako je kupac trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ugovornih odnosa između kupca i pružatelja usluga je sjedište pružatelja usluga.

(4) Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova koju možete pronaći na https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nismo dužni niti voljni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem potrošača.