Udruženje
Institut für technologiebasierte Ausbildung in Gesundheit, Management und Soziale Dienste International (IHM International)
(Institut za tehnološko obrazovanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama International (IHM International)

Objekt udruge
Budući da je obrazovanje izuzetno važno u gotovo svim područjima života i uz pomoć suvremenih medija (posebno uz suvremenu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju) vremenski i lokacijski neovisno o komunikaciji, udruga, čije aktivnosti nisu usmjerene profitom, ima funkciju razvijati, nuditi i podržavati obrazovanje i daljnje obrazovanje s naglaskom na zdravlje, upravljanje i socijalne usluge na nacionalnoj i međunarodnoj razini te za potporu svjetskoj razmjeni znanja.
Udruga također surađuje s drugim istraživačkim, obrazovnim i daljnjim obrazovnim institutima.

Generalni direktor
STIEGER Martin, mag.dr.

Predstavnici udruge

  • Predsjednik
    STIEGER Martin, Mag.Dr.
  • CFO
    SCHAFFENRATH Martin, Mag.

PDV broj
ATU74012212

Sjedište tvrtke
Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels

Telefon 0043 664 5432246
E-mail office@ihm.ac.at

Član WKO-a, WKOÖ
Handel – noch nicht zugeordnete Fachgruppe
FG Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechn.

Radno pravo
Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at

Nadzorno tijelo/Trgovinsko tijelo
Bezirkshauptmannschaft Wels (Stadt)

Svrha poslovanja
Handel – noch nicht zugeordneter Berufszweig, Unternehmensberatung

Od države
Austrija

Informacije o internetskom rješavanju sporova: potrošači imaju priliku podnijeti pritužbe platformi EU-a za internetsko rješavanje sporova: http://ec.europa.eu/odr. Bilo koju pritužbu možete uputiti i na gore navedenu adresu e-pošte.

Izradio: pecher-marketing.com