Artikel Persatuan

Institut für technologiebasierte Ausbildung di Gesundheit, Pengurusan und Soziale Dienste (IHM)
Institut pendidikan berasaskan teknologi dalam perkhidmatan kesihatan, pengurusan dan sosial (IHM)

§ 1: 1) Nama, domisil dan bidang aktiviti

Persatuan ini mempunyai nama IHM International - Institute for technology-based education in hHalth, Management and Social Services International.
Ia terletak di Wels dan aktif di seluruh Wilayah Persekutuan, dengan pendidikan, program pendidikan dan pendidikan lanjutan di seluruh dunia.

§ 2: Tujuan

Oleh kerana pendidikan sangat penting dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan bantuan media moden (terutamanya dengan teknologi maklumat dan komunikasi moden) masa- dan lokasi bebas untuk berkomunikasi, persatuan, yang aktivitinya tidak diarahkan oleh keuntungan, mempunyai fungsi untuk membangunkan, menawarkan dan menyokong pendidikan dan pendidikan lanjutan dengan tumpuan kepada kesihatan, pengurusan dan perkhidmatan sosial kebangsaan dan antarabangsa dan untuk menyokong pertukaran pengetahuan di seluruh dunia.
Persatuan ini juga bekerjasama dengan institut penyelidikan, pendidikan dan pendidikan lanjutan yang lain.

§ 3: Instrumen untuk mencapai tujuan persatuan

(1) Tujuan persatuan itu akan dicapai dengan menggunakan sumber yang dinyatakan dalam seksyen 2 dan seksyen 3.

(2) sebagai instrumen bukan material berkhidmat

a) Pembangunan dan penawaran program pendidikan kebangsaan dan antarabangsa, kebangsaan juga
seperti di peringkat antarabangsa.
b) Penganjuran ucapan, seminar dan persidangan saintifik,
c) Penganjuran kongres dan seminar pendidikan dan latihan pengalihan.
d) Komposisi dan penerbitan kertas saintifik
e) Mengembalikan laporan/kepakaran
f) Pembangunan dan pengendalian program dan kursus pendidikan dan pembangunan
tawaran belajar (contohnya. Kursus sijil universiti dan seminar sijil)
g) Peristiwa bersosial dan
h) kerja perhubungan awam.

(3) Sumber bahan yang diperlukan akan digunakan oleh

a) yuran keahlian dan yuran
b) yuran kursus
c) hasil kutipan daripada peristiwa dan
d) perusahaan milik kelab,
e) derma
f) koleksi
g) warisan dan sumbangan lain

§ 4:Jenis Keahlian

(1) Ahli-ahli persatuan dibahagikan sepenuhnya, luar biasa/luar biasa dan ahli-ahli kehormat.

(2) Ahli-ahli sepenuhnya adalah mereka yang terlibat sepenuhnya dalam tugas-tugas persatuan.

(3) Ahli luar biasa/luar biasa adalah mereka, yang menyokong aktiviti persatuan terutamanya dengan pembayaran yuran keahlian yang sesuai. Ahli-ahli kehormat adalah orang-orang yang dipertikaikan sebagai ahli kehormat kerana merit khas.

§ 5:Perolehan keahlian

(1) Tiang-tiar orang asli serta orang undang-undang dan entiti undang-undang boleh menjadi ahli persatuan itu.

(2) Lembaga memutuskan tentang pengakuan ahli sepenuhnya dan luar biasa/luar biasa. Pengakuan itu boleh ditolak tanpa sebarang kenyataan.

(3) Pencalonan seseorang ahli kehormat berlaku dengan cadangan lembaga kepada Perhimpunan Agung.

§ 6: Pengakhiran keahlian

(1) Keahlian berakhir dengan kematian, bagi orang undang-undang dan entiti undang-undang dengan kehilangan entiti undang-undang, dengan pengeluaran dan pengecualian secara sukarela.

(2) Pengeluaran boleh berlaku hanya pada 31.12 tahun. Pengeluaran perlu diberikan kepada lembaga sekurang-kurangnya sebulan sebelum ini. Jika pengeluaran diserahkan terlalu lewat, ia adalah sah untuk tarikh pengeluaran seterusnya. Cangkerang postmark menjadi penentu untuk tarikh pemberitahuan.

(3) Lembaga boleh memecat ahli, jika ahli tidak membayar yuran keahlian, walaupun dua pemberitahuan bertulis dan lanjutan masa yang sesuai untuk pembayaran lebih daripada enam bulan. Kewajipan untuk membayar yuran keahlian yang sepatutnya masih tidak terjejas oleh keputusan ini.

(4) Lembaga boleh mengecualikan seseorang ahli kerana pelanggaran kewajipan keahlian yang kasar dan tingkah laku yang tidak laku.

(5) Penarikan balik keahlian kehormat boleh diputuskan atas alasan-alasan yang § 4 Perhimpunan Agung atas permintaan Lembaga.

§ 7: Hak dan kewajipan ahli

(1) Ahli-ahli berhak untuk mengambil bahagian dalam semua aktiviti dan acara yang sesuai persatuan dan menggunakan kemudahan tersebut. Hak untuk mengundi dalam Perhimpunan Agung serta pemilihan yang aktif dan pasif hanya tersedia kepada ahli-ahli yang penuh dan kehormat.

(2) Setiap ahli berhak mewajibkan penyampaian statut-statut itu daripada lembaga.

(3) Sekurang-kurangnya satu persepuluh daripada ahli-ahli boleh meminta lembaga untuk mengadakan Perhimpunan Agung.

(4) Lembaga perlu memaklumkan kepada ahli-ahli mengenai aktiviti dan prestasi kewangan persatuan di setiap Perhimpunan Agung.
Jika sekurang-kurangnya sepuluh ahli meminta maklumat ini memberi alasan atas permintaan mereka, lembaga perlu memberi mereka maklumat yang diperlukan dalam tempoh 4 minggu.

(5) Ahli-ahli perlu dimaklumkan mengenai laporan akauntabiliti yang telah diaudit (perakaunan). Jika ini dilakukan dalam Perhimpunan Agung, akauntan/juruaudit perlu terlibat.

(6) Ahli-ahli wajib menyokong kepentingan persatuan dan menghalang segala yang boleh membahayakan reputasi dan tujuan persatuan. Ahli-ahli perlu mengikut statut dan keputusan organ-organ persatuan. Ahli-ahli yang luar biasa dan luar biasa
diwajibkan untuk membayar yuran keahlian, yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung, tepat pada masanya dan jumlah penuh.

§ 8: Organ persatuan

Organ-organ persatuan adalah Perhimpunan Agung (§ § 9 dan 10), Lembaga (§ § 11 hingga 13), Akauntan/Juruaudit (§ 14) dan Lembaga Timbang Tara (§ 15).

§ 9: Perhimpunan Agung

(1) Perhimpunan Agung adalah "perhimpunan semua ahli" mengikut Akta Persatuan Austria 2002. Perhimpunan Agung biasa berlangsung setiap 4 tahun.

(2) Perhimpunan Agung luar biasa boleh berlaku apabila:

a. lembaga atau Perhimpunan Agung biasa memutuskan perkara ini,
b. terdapat permintaan bertulis daripada sekurang-kurangnya sepuluh daripada semua ahli,
c. jika akauntan/juruaudit memintanya (§ 21 sec. 5 hukuman pertama VereinsG),
d. jika akauntan/juruaudit memutuskannya (§ 21 sec. 5 hukuman kedua VereinsG, § 11 sec. 2 ayat ketiga statut ini),
E. Keputusan kurator/Pemegang Amanah yang dipasang oleh mahkamah (§ 11 sec. 2, hukuman terakhir statut ini) dalam tempoh 4 minggu.

(3) Semua ahli persatuan perlu dijemput 2 minggu sebelum Perhimpunan Agung. Ini perlu berlaku dalam bentuk bertulis, setiap E-Mel, setiap faks atau setiap Mail (ke alamat, nombor yang diberikan oleh ahli). Ini sah untuk Perhimpunan Agung biasa dan luar biasa. Agenda perlu dilampirkan kepada penjadualan Perhimpunan Agung. Perhimpunan Perhimpunan Agung boleh dibuat oleh lembaga (sec. 1 dan sec.2 dinyalakan a-c), oleh akauntan/juruaudit (sec. 2 menyala. d) atau oleh kurator/pemegang amanah yang dipasang oleh mahkamah (sec. 2 lit. e).

(4) Permintaan bertulis untuk Perhimpunan Agung hendaklah diserahkan kepada lembaga itu 3 hari sebelum tarikh Perhimpunan Agung, melalui e-mel atau faks.

(5) Keputusan yang sah – kecuali permintaan tersebut mengenai perhimpunan agung luar biasa – hanya boleh dibuat mengenai topik agenda.

(6) Semua ahli mempunyai hak untuk menghadiri Perhimpunan Agung, tetapi hanya ahli penuh dan ahli kehormat mempunyai undi. Setiap ahli mempunyai 1 undi. Pemindahan undi kepada yang lain adalah mungkin dalam bentuk kebenaran bertulis.

(7) Perhimpunan Agung mempunyai korum tanpa mengambil kira bilangan ahli yang hadir.

(8) Pilihan raya dan membuat keputusan biasanya berlaku dengan majoriti mudah undi yang diberikan dan sah.
Keputusan untuk menukar statut atau membubarkan persatuan, memerlukan sekurang-kurangnya dua pertiga undian yang diberikan dan sah.

(9) Pengerusi mengetuai Perhimpunan Agung dan wakilnya jika dia tidak ada. Jika wakil juga tidak ada ahli lembaga sulung yang hadir mengetuai Perhimpunan Agung.

§ 10: Tugasan Perhimpunan Agung

Perhimpunan Agung mempunyai tugasan berikut:

a) Keputusan yang membuat cadangan mengenai;
b) Menerima dan meluluskan laporan tahunan, laporan akauntabiliti dan lembaran imbangan yang datang daripada akauntan/juruaudit;
c) Pemilihan dan pemecatan ahli-ahli lembaga dan akauntan/juruaudit;
d) Meluluskan transaksi undang-undang antara akauntan/juruaudit;
e) Menglepaskan lembaga;
f) Menetapkan yuran untuk menyertai dan yuran untuk keahlian;
g) Penganugerahan dan penarikan balik keahlian kehormat;
h) Keputusan yang membuat mengenai perubahan statut dan secara sukarela membubarkan persatuan;
i) Perundingan dan keputusan yang dibuat mengenai perkara-perkara lain agenda.

§ 11: Lembaga Pengarah

(1) Lembaga terdiri daripada sekurang-kurangnya pengerusi/pengerusi sebagai institusi terkemuka dan bendahari sebagai institusi kewangan.

(2) Lembaga akan dipilih oleh Perhimpunan Agung.

(3) Lembaga mempunyai hak, dalam hal itu seorang ahli lembaga meletakkan jawatan, untuk bersama-sama memilih ahli lain yang boleh dipilih. Perkara ini perlu disahkan oleh Perhimpunan Agung akan datang. Jika seluruh papan tercicir atau tidak tersedia untuk masa yang lebih lama tanpa memilih orang lain, akauntan rasmi mesti mengumpul perhimpunan agung untuk memilih papan baru. Sekiranya akauntan rasmi tidak berupaya untuk bertindak juga, setiap ahli penuh yang menyedari keadaan kecemasan ini, perlu memohon pemegang amanah di mahkamah yang bertanggungjawab, yang perlu mengumpul perhimpunan agung tambahan biasa.

(4) Tempoh jawatan lembaga adalah 4 tahun, pemilihan semula adalah mungkin. Setiap fungsi dalam lembaga pengarah telah dilaksanakan secara peribadi.

(5) Lembaga akan dikumpulkan oleh pengerusi/pengerusi, jika tiada wakil, dalam bentuk bertulis atau lisan. Jika pengerusi/pengerusi dilarang di luar jangkaan untuk masa yang lebih lama, setiap ahli lembaga berhak untuk mengumpulkan lembaga.

(6) Lembaga mempunyai korum, jika semua ahli dijemput dan sekurang-kurangnya separuh daripada ahli-ahli hadir.

(7) Lembaga membuat keputusannya dengan majoriti mudah undi. Dalam kes ikatan, undi pengerusi/pengerusi akan memutuskan.

(8) Kerusi itu akan dipegang oleh pengerusi/pengerusi, seorang wakil jika dia tidak ada. Jika mereka tidak tersedia juga, orang yang akan dipilih oleh majoriti ahli lembaga.

(9) Kecuali kematian dan tamat tempoh jawatan (3), fungsi seseorang ahli lembaga boleh ditayangkan melalui pemecatan (9) dan meletak jawatan (10).

(10) Perhimpunan Agung telah dia berhak untuk memecat seluruh lembaga, atau ahli lembaga pengarah. Pemecatan itu berkuatkuasa apabila lembaga atau ahli lembaga pengarah baru dilantik.

(11) Ahli lembaga mempunyai hak untuk menyerahkan jawatan mereka dalam bentuk bertulis. Peletakan jawatan perlu dialamatkan kepada lembaga, atau dalam hal bahawa seluruh lembaga meletak jawatan, kepada Perhimpunan Agung. Peletakan jawatan itu berkuatkuasa dengan pemilihan bersama (2) atau pemilihan pengganti.

§ 12: Tugasan Lembaga

Lembaga pengarah wajib menguruskan persatuan. Ia adalah "institusi pengurusan" mengikut perlembagaan persatuan 2002. Lembaga pengarah ingin memenuhi semua tugas yang tidak ditugaskan kepada institusi persatuan lain mengikut statut. Dalam bidang tindakannya terutamanya tugas-tugas berikut:

(1) Memasang sistem kawalan dan perakaunan yang mencukupi dengan rakaman semasa semua pendapatan/perbelanjaan dan rekod semua aset dan liabiliti sebagai keperluan minimum.

(2) Penyediaan anggaran pendapatan, laporan akauntabiliti dan lembaran imbangan,

(3) Penyediaan dan perhimpunan Perhimpunan Agung dalam kes-kes §9, 1 dan 2 menyala.

(4) Memaklumkan kepada ahli-ahli tentang aktiviti persatuan, prestasi dan lembaran imbangan yang dikaji semula,

(5) Pengurusan aset dan wang persatuan;

(6) Menerima dan menafikan/memecat ahli penuh dan ahli yang berkekalan/luar biasa;

(7) Menerima dan memecat pekerja persatuan itu.

§ 13: Kewajipan khas ahli lembaga pengarah tertentu

(1) Pengerusi/pengerusi berurusan dengan urusan harian persatuan. Bendahari menyokong pengerusi/pengerusi dan bertanggungjawab terhadap prestasi kewangan persatuan.

(2) Pengerusi/pengerusi mewakili persatuan. Dokumen bertulis persatuan memerlukan tandatangan pengerusi untuk mendapatkan status undang-undang, dalam hal-hal wang / kewangan dokumen-dokumen yang memerlukan tandatangan bendahari. Transaksi undang-undang antara ahli lembaga dan persatuan perlu mempunyai
kelulusan ahli lembaga pengarah kedua.

(3) Kebenaran untuk perbuatan undang-undang, untuk mewakili persatuan secara rasmi atau menandatangani namanya, boleh diberikan secara eksklusif oleh ahli lembaga yang dinyatakan dalam 2.

(4) Dalam hal bahaya yang akan berlaku, pengerusi/pengerusi mempunyai hak , walaupun dalam hal ehwal, yang berada dalam bidang tindakan Perhimpunan Agung atau lembaga, untuk mengambil tindakan atas tanggungjawabnya sendiri. Secara dalaman tindakan ini perlu diluluskan selepas itu.

(5) Pengerusi/pengerusi mempunyai kerusi utama dalam Perhimpunan Agung dan lembaga.

(6) Pengerusi/pengerusi bertanggungjawab untuk protokol bagi Perhimpunan Agung dan lembaga.

(7) Bendahari bertanggungjawab terhadap pengendalian kewangan persatuan yang teratur.

§ 14: Akauntan/Juruaudit

(1) Dua akauntan dipilih oleh Perhimpunan Agung selama 4 tahun. Pemilihan semula adalah mungkin. Akauntan tidak boleh menjadi sebahagian daripada institusi persatuan kecuali Perhimpunan Agung, yang kewajipannya adalah untuk mengawal.

(2) Akauntan mempunyai tanggungjawab untuk mengawal perniagaan semasa serta mengawal prestasi kewangan persatuan mengikut perakaunan yang teratur dan penggunaan berkanun sumber.
Lembaga perlu memberikan akauntan semua dokumen dan maklumat yang diperlukan. Akauntan perlu memaklumkan kepada lembaga mengenai keputusan peperiksaan.

(3) Transaksi undang-undang antara akauntan dan persatuan memerlukan kelulusan Perhimpunan Agung. Jika tidak, peruntukan undang-undang § 11 seksyen 8 sehingga 10 memohon akauntan yang sepadan.

§ 15: Lembaga Timbang Tara

(1) Bagi pelarasan amicable semua pertikaian yang timbul daripada persatuan, lembaga timbang tara dalaman perlu ditangani. "Lembaga pengantaraan" persatuan mengikut Akta Persatuan Austria 2002 perlu diguna pakai dan bukan mahkamah timbang tara mengikut §§ 577 ff ZPO.

(2) "Lembaga pengantaraan" terdiri daripada 3 ahli penuh. Ia akan digubah seperti berikut. Seorang rakan kongsi yang mempertikaikan perlu mengumumkan lembaga dalam bentuk bertulis ahli "lembaga pengantaraan". Dalam tempoh 7 hari permintaan lembaga daripada pihak lain untuk menamakan ahli "lembaga pengantaraan" dalam tempoh 14 hari.
Selepas pemberitahuan melalui lembaga dalam tempoh 7 hari, kedua-dua penimbang tara yang dicalonkan telah memilih ahli ketiga sebagai pengerusi "lembaga pengantaraan" dalam tempoh 14 hari. Dalam kes ikatan, pilihan raya hendaklah diputuskan oleh banyak. Penimbang tara tidak dibenarkan menjadi sebahagian daripada institusi – kecuali Perhimpunan Agung - yang tindakannya adalah tertakluk kepada pertikaian itu.

(3) . "Lembaga pengantaraan" memutuskan selepas mendengar kedua-dua belah pihak dan di bawah kehadiran semua ahlinya dengan majoriti mudah. Ia memutuskan mengikut pengetahuan dan nurani yang terbaik. Keputusannya adalah muktamad dan mengikat secara dalaman.

§ 16: Pembubaran secara sukarela persatuan

(1) Pembubaran secara sukarela persatuan hanya boleh diputuskan oleh Perhimpunan Agung dan dengan 2/3 majoriti undi yang sah.

(2) Perhimpunan Agung juga memutuskan, jika ada aset persatuan, bagaimana ia diselesaikan. Perhimpunan Agung perlu memasang cecairator dan memutuskan apa yang akan berlaku dengan aset persatuan, selepas semua kedalaman telah seimbang. Aset selebihnya perlu dipindahkan kepada perkaitan dengan tujuan yang sama dan penggunaan selanjutnya mengikut § 2.