IHM International'ın uzun yıllara dayanan deneyimi ve farklı alanlardan gelen tüm uzmanları sayesinde, bu deneyimi tıbbi-ekonomik alanda aktarmaya yıllar önce başladık. Bu ilginç alanlardan biri, örneğin, yara ve lenf merkezlerinin kurulmasında destek ve devam eden yardımın yanı sıra mediko-ekonomik açıdan ilgili diğer alanlarda başarılı projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Üyelerimiz ve ortak ekiplerimiz, danışman gibi hareket edebilir, aynı zamanda IHM'nin eğitimsel tıbbi ve ekonomik bilgi birikimine ve AB uyum ve yönetişim yönergelerine dayalı yüksek IHM standartlarına dayalı olarak, örneğin yara bakım merkezleri gibi farklı mediko-ekonomik projelerin planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesine aktif olarak destek verebilir.
IHM'nin eğitimsel ve ekonomik bilgi birikimine ve yüksek IHM standartlarına dayalı olarak, tıbbi / medikal-teknik ürünler için dağıtım ve pazarlama stratejilerinin planlanması, geliştirilmesi ve bunlara eşlik edilmesi konusunda danışmanlık ve aktif destek.

Tıbbi ve medikal-ekonomik proje ve programların desteklenmesi.
Bilimsel programların geliştirilmesi, desteklenmesi ve eşlik edilmesi.

TALEP GÖNDERİN