IHM je neprofitna organizacija sa sjedištem u Europi koja posreduje između međunarodnog vrhunskog znanja i potreba trećeg svijeta.

Što je IHM?

Opširnije

Vizija – Misija – filozofija

Opširnije

Izvršni odbor

Opširnije

Savjetodavni odbor

Opširnije

Tečajevi upravljanja ranama

Opširnije

Složeni tečajevi dekongestivne terapije (limfedem)

Opširnije