Pravo odustajanja za potrošača

(Potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne ni njihove samostalne profesionalne djelatnosti.)

Pravo odustajanja

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Otkazni rok je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas kontaktirati (Institut za tehnološko osposobljavanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija, telefonski broj: 0043 664 5432246, adresa e-pošte: office@him.ac.at) jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom, e-poštom) vaše odluke o odustajanju od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obvezno.

Da biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

Posljedice povlačenja

Ako odustanete od ovog ugovora, dat ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačije vrste dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo), koja će se otplatiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju, osim ako s vama nije izričito dogovoreno nešto drugo; Ni u kojem slučaju neće vam biti naplaćene nikakve naknade za ovu otplatu.

Obrazac za povlačenje modela

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

–Na

Institut za tehnološko osposobljavanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija, telefonski broj: 0043 664 5432246, adresa e-pošte: office@ihm.ac.at

– I / mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio ja / mi (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

– Naručeno (*) / primljeno (*)

– Ime potrošača (potrošača)

– Adresa potrošača

– Potpis potrošača (samo ako je to priopćeno na papiru)

–datum

___________
(*) Izbrišite ako je to neprimjenjivo.