• Platite PayPal. Ako nemate PayPal račun, možete platiti i kreditnom karticom.

  • Platite kreditnom karticom pomoću Stripea.

  • Bit ćete proslijeđeni SOFORT-u na isplatu.

  • Bit ćete preusmjereni na Giropaya.

  • Bit ćete preusmjereni na EPS.

  • Bit ćete preusmjereni na iDeal.

  • Bit ćete preusmjereni na Alipay.