IHM je neprofitna organizacija sa sedištem u Evropi koja posreduje između međunarodnog vrhunskog znanja i potreba trećeg sveta.

Šta je IHM?

Opširnije

Vizija – Misija – Filozofija

Opširnije

Izvršni odbor

Opširnije

Savjetodavni odbor

Opširnije

Kursevi za upravljanje ranama

Opširnije

Kompleksna dekongestivna terapija (limfedem)

Opširnije