Za IHM E-Cademy

Dobrodošli na IHM E-Cademy, online platformu za učenje IHM International.

Osnovni interes IHM International je uvek da našim polaznicima kursa pruži što više znanja i iskustva naših predavača i instruktora što je više moguće lično. Takođe posebnu pažnju uvek posvećujemo praktičnoj obuci na našim kursevima, jer je to suština svakog lečenja pacijenata.

Ipak, takođe želimo da olakšamo mnogim zainteresovanim ljudima da učestvuju na našim kursevima koristeći savremene tehnologije, pa smo stoga osnovali i otvorili IHM E-Cademy, IHM portal za online učenje. Ovde sada nastojimo da ponudimo što više naših jedinica za učenje za odgovarajuće kurseve kao i online kurseve, a zatim ih kombinujemo sa praktičnim treninzima na licu mesta. Pored toga, gde god je to moguće, takođe pružamo online demonstracije praktičnih primena i metoda za podršku praktičnoj obuci na licu mesta što je više moguće.