VIZIJU

Cilj nam je da pružimo najviši kvalitet obrazovanja u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama sa globalnom pokrivenošću i najnovijim tehnologijama.

Cilj nam je da poboljšamo prenos znanja u njegovom obimu širom sveta.

Želimo da budemo jedan od prvih izbora za međunarodno obrazovanje zasnovano na tehnologiji u zdravstvu.

MISIJA

Smatramo se vašim pouzdanim partnerom za edukaciju i obuku u oblasti zdravstvene zaštite, menadžmenta i socijalnih usluga, na domaćem i međunarodnom nivou.

Razvijamo i promovišemo mogućnosti u obrazovanju i podržavamo globalnu razmenu znanja. Da bismo postigli ovaj cilj, sarađujemo sa širokom mrežom organizacija, uključujući istraživačke objekte, obrazovne institucije i industrijske partnere širom sveta.

FILOZOFIJA