IHM International

IHM International – Institut za obrazovanje zasnovano na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama International – ukratko IHM – osnovan je 2012. godine kao kolaborativno partnerstvo u Austriji kao neprofitna asocijacija u skladu sa austrijsko-kineskom istraživačkom saradnjom.

Svrha udruženja je razvijanje, distribucija i podrška obrazovnim programima sa fokusom na oblasti zdravstva, menadžmenta i socijalnih usluga.

IHM ponude

  • obrazovanje koje je lično i intenzivno, tako da iskusi pravo znanje od specijalista;
  • obrazovanje nezavisno od vremena i mesta, stoga omogućava učenje na daljinu sa svojom IHM E-kademijom (vidi link na vrhu)

Tehnološki siuupport za programe obrazovanja i obuke u skladu sa aplikacijama i razvojem softvera.

  • IHM je međunarodna organizacija koja djeluje kao posrednik između partnerskih institucija i međunarodnih tržišta.
  • IHM je pouzdan partner za edukaciju i obuku.
  • IHM razvija i promoviše mogućnosti u obrazovanju i podržava globalnu razmenu znanja.
  • IHM sarađuje sa širokom mrežom organizacija, uključujući javne institucije, istraživačke objekte, obrazovne institucije i industrijske partnere širom sveta.
  • IHM јe spetsiјalizovan za meditsinske i meditsinsko-ekonomske obrazovne programe.
  • IHM ima široku nacionalnu i međunarodnu mrežu.
Vizija – Misija – Filozofija