Udruženje
Institut für technologiebasierte Ausbildung in Gesundheit, Management und Soziale Dienste International (IHM International)
(Institut za obrazovanje zasnovano na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama International (IHM International)

Predmet Udruženja
Budući da je obrazovanje izuzetno važno u gotovo svim oblastima života i uz pomoć savremenih medija (posebno sa savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama) nezavisno od vremena i lokacije za komunikaciju, udruženje, čije aktivnosti nisu usmerene profitom, ima funkciju da razvija, nudi i podržava obrazovanje i dalje obrazovanje sa fokusom na zdravlje, upravljanja i socijalnih usluga na nacionalnom i međunarodnom nivou i za podršku globalnoj razmjeni znanja.
Udruženje takođe sarađuje sa drugim istraživačkim, obrazovnim i daljim obrazovnim institutima.

Managing director
STIEGER Martin, Mag.Dr.

Predstavnici Asocijacije

  • Predsjednice
    STIEGER Martin, Mag.Dr.
  • CFO
    SCHAFFENRATH Martin, Mag.

PDV broj
ATU74012212

Sjedište kompanije
Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels

Telefon 0043 664 5432246
E-mail office@ihm.ac.at

Sjedinjene Američke Države, WKOÖ
Handel – noch nicht zugeordnete Fachgruppe
FG Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechn.

Zakon o zapošljavanju
Interesovanje: www.ris.bka.gv.at

Nadzorni organ/Trgovački organ
Bezirkshauptmannschaft Wels (Stadt)

Cilj biznisa
Handel – noch nicht zugeordneter Berufszweig, Unternehmensberatung

od strane države
Austrija

Informacije o online rešavanju sporova: Potrošači imaju mogućnost da podnesu žalbe na platformu EU za rešavanje sporova: http://ec.europa.eu/odr. Takođe možete podneti bilo koju žalbu na gore navedenu e-mail adresu.

Članci tagovani sa: pecher-marketing.com