IHM, Institut za obrazovanje zasnovano na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama, međunarodna je neprofitna organizacija, koja djeluje kao posrednik između partnerskih institucija i međunarodnih tržišta.
Specijalizovani smo za razvoj, hosting i organizovanje medicinskih, medicinsko-ekonomskih i obrazovnih projekata i programa u bliskoj saradnji sa evropskim i lokalnim partnerima.

Akademsko pokriće, po želji, i osiguranje kvaliteta naših programa obuke pokrivaju i osiguravaju međunarodne i evropske akademske obrazovne institucije i univerziteti.

Imamo široku nacionalnu (EU) i međunarodnu akademsku i vladinu mrežu zasnovanu na našem radu skoro 2 decenije u ovom segmentu.
Nashi meђunarodni nastavni programi su akademski priznati u svim zemljama u koјima ih sprovodimo i chesto su meђu naјboljim kursevima ikada ponuђenim u odgovaraјuћim zemljama. Na primer, naš program obuke za limfu u saradnji sa AIIMS-om, najvećim privatnim univerzitetskim i bolničkim lancem u Indiji, proglašen je najboljim tokom godine u zemlji.

POŠALJI ZAHTJEV