PREDSJEDNICE

Mr. Prof. Dr. Dr. Martin G. Stieger

Interesovanje: edukacija i edukacija

NAUČNI SAVJETODAVNI ODBOR

Mr. Dr. Thomas Eberlein, M.D.

Šef nauke i razvoja

Ekspertiza: Lekar, dermatolog i alergolog i specijalizovan je za oblast repe tkiva

G. Dr. Thomas Wild, dr.

Program za upravljanje ranama i bolestima

Ekspertiza: Opšta hirurgija sa fokusom na upravljanje ranama

Mr. Prof. Dr. Harikrishna Nair

Rukovodilac programa za upravljanje i bolesti rana SE Azija

MD (UKM), FRCPI, FCWCS, OSH (NIOSH), OHD (DOSH), CMIA (MAL), CHM (SAD), ESWT (Austrija, Njemačka),
FMSWC

SAVJETODAVNI ODBOR ZA OBRAZOVANJE

Mr. Prof. Dr. Dr. Martin G. Stieger

Interesovanje: edukacija i edukacija