Zbog dugogodišnjeg iskustva IHM International i svih njegovih stručnjaka iz različitih oblasti, počeli smo pre mnogo godina da prenosimo ovo iskustvo u medicinsko-ekonomskoj oblasti. Jedna od tih zanimljivih oblasti je, na primer, podrška i stalna pomoć u osnivanju rana i limfnih centara, kao i razvoj i realizacija uspešnih projekata u drugim medicinsko-ekonomski relevantnim oblastima.

Naši članovi i partnerski timovi mogu se ponašati kao konsultanti, ali i aktivno podržavati planiranje, organizovanje i vođenje različitih medicinsko-ekonomskih projekata, kao što su centri za negu rana, kao i podrška u upravljanju njima, na osnovu obrazovnog medicinskog i ekonomskog znanja IHM-a i visokih IHM standarda, zasnovanih na smernicama EU o usklađenosti i upravljanju.
Konsalting i aktivna podrška planiranju, razvoju i pratećim distributivnim i marketinškim strategijama za medicinske/medicinsko-tehničke proizvode, zasnovane na obrazovnom i ekonomskom znanju IHM-a i visokim IHM standardima.

Podrška medicinskim i medicinsko-ekonomskim projektima i programima
Razvijanje, podrška i prateći naučni programi.

POŠALJI ZAHTJEV