Oko 4% svetske populacije pati od hroničnih rana ili poremećaja zarastanja rana. Prema trenutnim studijama, hronične rane koštaju najmanje 10.000 evra, čisti troškovi lečenja, bez obzira na troškove praćenja ili bolovanja. Komplikovani slučajevi takođe mogu brzo da pređu granicu troškova od 20.000 evra.

U mnogim zemljama tema hroničnih bolesti, higijene i poboljšanja kvaliteta života Indeks hroničnih bolesti je od posebnog značaja.
U mnogim zemljama u razvoju nastaju masovne komplikacije zbog nedostatka higijene i neadekvatnog liječenja osnovnih bolesti (npr. dijabetes).

IHM ima za cilj stvaranje održivih struktura i stručnosti za obuku kako bi se omogućio holistički tretman i edukacija pacijenata i na taj način poboljšao život pogođenih.

U Evropi postoje veoma dobri kursevi obuke i dalje obuke za lekare i medicinsko osoblje, kao i odlična obuka i dokumentacija pacijenata. Zbog toga je IHM da prevede evropske standarde u lokalni kontekst zemalja u razvoju i da inicira obrazovne projekte za njih.

Uvođenjem i uspostavljanjem standarda lečenja, uspeh lečenja dugoročno mogu osigurati lokalni, posebno obučeni specijalisti.